Základová doska pod rodinný dom v Dubovom o rozlohe 125m2 v skalnatom teréne a prevýšeniami

Základová platňa v Brezolupoch v miernom teréne o výmere 125m2 v 2 radoch dt
7. decembra 2021

Základová doska o výmere 125m2 v skalnatom teréne a prevýšenie 1,5m