Bagrovanie

V oblasti bagrovania a zemných prác, resp. dopravy a prepravy ponúkame širokú škálu strojného vybavenia.
 
Pri práci v už obývaných či inak užívaných priestoroch dbáme na šetrnú manipuláciu s nákladom s ohľadom na nepoškodené či neporušenie okolí miesta pracoviska. Vzhľadom k využívaniu mnohých mechanizačných doplnkov a zariadení je pre nás samozrejmosťou po ukončení prác si používané miesto upratať a v prípade požiadavky klienta uviesť do pôvodného stavu.
 
Zemné   a   výkopové   práce   vykonávame   vlastnými   strojmi   a   to   bagrom Yanmar B50V 4,5t s lyžicami 30cm , 45cm , 60cm , 90cm s savhovacia 150cm , báger ma gumenné pásy.

Bežne poskytované výkopové a zemné práce:

 • výkopy základov rodinných domov, garáží, pivníc, žúmp, bazénov
 • výkopy inžinierskych sietí (voda, plyn, elektrika)
 • výkopy pre drenáže, obkopávanie základov domov pre izolovanie
 • výkopy pre čističky odpadových vôd
 • kopanie vsakovacích jám
 • svahovanie terénu, terénne úpravy
 • výkopy pre budovanie závlahových systémov
 • výkopové práce pre inštaláciu solárnych panelov
 • vŕtanie dier pre oplotenie, priemer 20cm

komplexné zemné práce pre: 

 • rodinné domy
 • obytné domy
 • priemyselné objekty
 • inžinierske stavby
 • vodohospodárske stavby
 • výrobné závody
 • dopravné stavby
 • vŕtanie dier pre stĺpiky, ploty a podpery
 • úpravy terénov okolo objektov i jednoduchých plôch
 • zemné a výkopové práce

Cena za hodinu bagrovania 25€ bez DPH plus doprava