Základová doska pod rodinný dom v Držkovciach o výmere 205m2 v 3 radoch dt.

Základová platňa v Brezolupoch v miernom teréne o výmere 125m2 v 2 radoch dt
7. decembra 2021
Zakladová platňa na penovom skle o výmere 320m2 s garážou TRNAVA 2022 marec
7. decembra 2021