Základova doska v dvoch úrovniach pod alternatívny dom zo slamy Tesáre

Základy a základová doska pod poschodový dom vo svahu Uhrovec
30. augusta 2019
Základova doska pod bungalovom Bošany
30. augusta 2019