Základova doska pod bungalovom Bošany

Základova doska v dvoch úrovniach pod alternatívny dom zo slamy Tesáre
30. augusta 2019
Základová doska pod rodinný dom Lubianka
29. mája 2019