Základová doska Partizánske

Základová doska Prievidza pod rodinný dom
5. mája 2019
Základová doska pod drevodom Naštice
5. mája 2019

dav

Základová doska a základy k privstavbe pod murovanu pristavbu