Skip to main content

ZAKLADUJEME.SK

Pevné základy

Sme skúsená firma, s nami staviate na pevných základoch

NIEČO O NÁS

Špecialisti na základove dosky Základové dosky , základy domov a ich realizácie zahrnula naša firma Zakladujeme do svojej špecializácie už na začiatku roku 2007. Vďaka mnohoročnej praxi a stovkám úspešne zrealizovaných základov pre rodinné domy, zamerané najmä na nízkoenergeticke , pasívne či stále viac populárne domy montované, môžeme s čistým svedomím vyhlásiť, že v tejto oblasti stavebných prác sme ozajstní profesionáli. Zvolením si našej firmy pre plánovaný projekt nemôžete teda dosiahnuť nič menšieho než maximálne kvalitných služieb priamo na mieru podľa Vašich predstáv a to bez kompromisov. Vieme totiž, že kvalitne odvedenej práce na konštrukcii základnej dosky dokážu ovplyvniť celú zostávajúcu stavbu. Je už od pradávna odovzdávané z generácie na generáciu, že kto chce stavať, musí mať pevné a kvalitné základy, že bez špičkových základov nemožno stavať strechu, dosiahnuť vrchol, dostať sa k vysneným cieľom. Hoci sa tieto frázy používajú skôr ako metafora, v presnom význame na pravde nijako nestrácajú.

Cena základovej dosky

Nezáväzná ponuka

Cena penového skla

Nezáväzná ponuka

Niečo o základovej doske

Kvalitne vykonaná základová doska je dôležitou súčasťou každej stavby. Základová doska prenáša zaťaženie celej stavby do podložia. U rodinných domov sa najčastejšie navrhuju základy domov na základové pásy , menej často je navrhnutá samostatné vystužená základová doska bez pasov tzv švédska platňa alebo pre pasívne a nízko energetické domy na penové sklo a výnimočne sa vykonáva založenie na pilotoch. Pri neštandardnom podloží najmä pri navážke je odporúčané posúdiť únosnosť podložia a následne navrhnúť princíp založenia. Súčasťou návrhu základovej dosky je aj hĺbka založenia a šírka základových pásov. Hĺbka založenia závisí predovšetkým na nemrznúcej hĺbke od upraveného terénu alebo podĺa mapy kde je uvedené v akej lokalite su odporúčané nezamrzujuce hlbky.
Táto hĺbka je daná podľa miesta stavby a typu zeminy: od 0,8 m do 1,6 m pod upravený terén. Vnútorné pasy ktoré sú nie sú priamo náchylné k premŕzaniu, sa spravidla navrhujú do menšej hĺbky založenia, minimálne však 50cm do pôvodného (rastlého) terénu. Šírka základových pásov jednoduchých stavieb (napr. Rodinné domy) je bežne navrhnutá na základovej škáre 500mm až 600mm, v hornej časti sa môže zúžiť na min. 300mm, a to podľa konštrukcie muriva hrubej stavby. V prípade malej únosnosti základovej škáry je potreba zväčšiť šírku pasov a prípadne vykonať spevnenie základovej škáry vhodným podsypom a zhutniť. Základová doska musí mať škáru v celej ploche založenia o rovnakých vlastnostiach.
Ak sa pri výkopoch zistí odlišnosť musí sa podložie upraviť. Výkop pre základové pásy je potreba mať vodorovné , pri realizácii základovej dosky vo svahu sa preto vykonáva základové pásy stupňovito tzv schody , kde je potreba každý schod šalovať a po zabetnóvaní pásov treva šalung odstániť. Základová doska je potom staticky stabilná . Zverte realizáciu základovej dosky odborníkom. V prípade malej únosnosti základovej škáry je potreba zväčšiť šírku pasov a prípadne vykonať spevnenie základovej škáry vhodným posypom a zhutniť. Základová doska musí mať škáru v celej ploche založenia o rovnakých vlastnostiach. Ak sa pri výkopoch zistí odlišnosť musí sa podložie upraviť.

Výkopové práce

Aké zemné práce vykonávame: Pásový bager Yanmar B 50V s hmotnosťou 4,5t je vhodný najmä na výkopovým prácam menšieho rozsahu (terénne úpravy, výkopovým prácam okolo domov, rovnanie terénu záhrad a kopanie prípojok. Vďaka hmonosti a gumovým pásom môže prechádzať obrubníky, zámkovú dlažbu a po záhrade sa pohybuje s ľahkosťou a neničí všetko cez čo prejde.

Základy domu na základových pasoch a štrkovom podloží

Najčastejšie používaná konštrukcia základov je na základové pásy.Je obľúbená predovšetkým pre svoju jednoduchosť a cenovú nenáročnosť. Základy sú tvorené základovými pásmi (základové pásy musia dosahovať  do nezamŕzajúcej hĺbky cca 80 cm), hutneným štrkovým podložím a finálne železobetónovou doskou. Veľmi dôležité pre bezchybnú realizácii je dostatočne zhutnenie podložia vybračnou technikou . Inak hrozí jeho zosadanie a tvorba dutín pod doskou, ktorá môže viesť k praskaniu a nestabilite dosky. Tento typ zakladanie preto  je vhodný v prípade stavby na navážke alebo vo svahu.

Vzhľadom k tomu, že je základová doska je v priamom kontakte s podložím, je veľmi dôležité aj prevedenie kvalitnej hydroizolácie, aby sa zamedzilo dostávaniu vlhkosti do stavby.

Tepelná izolácia základov je v tomto prípade vkladaná až do skladby podlahy. Ak chceme dosiahnuť minimálny súčinitel prechodu tepla U= 0,2 až 0,1 W / mK (nízkoenergetický či pasívny štandard), je potrebné doplniť vrstvu izolácie, ktorý býva aj viac ako 20 cm hrubá.

Výhody základovej dosky na základových pasoch a hutnenie štrku

  • Jednoduchá konštrukcia základov
  • Preverené a najviac využívané riešenie
  • cenovo nenáročné
  • Ideálne ako do svahu tak aj na rovný pozemok.