Základová doska a základy pod drevodom Horné Dubové

Základová doska 220m2 v Trnave pod rodinný poschodový dom
20. septembra 2019
Základy a základová doska pod poschodový dom vo svahu Uhrovec
30. augusta 2019