Referencie 999

Základová doska vo svahu so suterénom Žiar nad Hronom
18. januára 2023