Monolitická základová doska v prudkom svahu Partizánske

Základová doska vo svahu so suterénom Žiar nad Hronom
18. januára 2023
Základová platňa na kľúč o výmere 150m2 v Senci
16. novembra 2022

Komplikovaná základová doska v prudkom svahu a dvojitom armovaní .