Referencia XX

Základová doska pod rodinný dom v Držkovciach o výmere 205m2 v 3 radoch dt.
7. decembra 2021
Členitá základová doska v dvoch úrovniach , Šútovce 270m2
20. augusta 2021