Základová doska Prievidza pod rodinný dom

Základová doska Čičmany..drevenica
29. mája 2019
Základová doska Partizánske
5. mája 2019