Základová doska v dvoch podlažiach-N. Dubnica

Základy domu pod rodinný dom 118m2-Dubodiel
3. februára 2020
Základová doska na penovom skle-Oponice
3. februára 2020

Základová doskazáklady domu pod rodinný dom Nová Dubnica.