Základová doska Mníchová Lehota 215m2

Základová doska na penovom skle 107m2
20. augusta 2021
Základová doska 300m2 a oprné múry do výšky 2m Veľký Kýr
8. júna 2021

Základová doska (platňa) o výmere 215m2 v dvoch vrstvách DT a v dvoch vrstvách kari siete pod garáž. Prevedená tlaková skúška odpadov a v spáde 2% . Betónová platňa v hrúbke 15cm. Realizácia 12 pracovných dní.